top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, là verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven trong chế độ bảo mật riêng tư.


Bộ tiếp điểm:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederland

trang web:  https://www.dnrbroadcast.com

Thư: dderijk@ dnrbroadcast.com

điện thoại: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk là de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens chết wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Lò quảng cáo

- Telefoonnummer

- Địa chỉ email

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld trong phóng viên báo chí en telefonisch

 

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trang web onze en / of dienst heeft niet de Ý định gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toetemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet Controlleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke ngón chân. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toetemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op qua mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze Informatie.

Met Welk doel en op Cơ sở van Welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder

- Je te kunnen bellen của e-mailen inden dit gật gù là om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens chết wij gật gù hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op base van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang ta Persoonsgegeven hãy cẩn thận

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt gật gù là om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


lò nướng nhân viên: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Địa chỉ: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort: 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens gặp derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit gật gù là voor de uitvoering van onze overeenkomst gặp jou của om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gặp bedrijven die uw gegevens verwerken trong onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV Blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookie, của vergelijkbareosystemeken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbareosystemeken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebruik van Cookies zullen dit alleen technische en functionele cookies in zijn je riêng tư. Een cookie là een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze trang web wordt opgeslagen op je máy tính, máy tính bảng của điện thoại thông minh. De cookies die wij gebruiken zijn dựa trên zakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze trang web tối ưu hóa. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle Informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen của verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toetemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken trong een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organsatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, Correctie, verwijiling, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toetemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot trongzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je Iditeitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (vùng đọc được bằng máy, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je riêng tư. Chúng tôi reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan qua de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt Panande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, đặt tại Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Hà Lan, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân như được thể hiện trong tuyên bố về quyền riêng tư này.
 

Chi tiết liên hệ:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Hà lan

Điện thoại: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk là Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của D & R Electronica BV

Có thể liên lạc với anh ấy qua d.derijk@dr.nl

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý

D & R Electronica BV xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và / hoặc bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi.

 

Dưới đây là tổng quan về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý:

- Họ và tên

- Dữ liệu địa chỉ

- Địa chỉ email

 

Dữ liệu cá nhân đặc biệt và / hoặc nhạy cảm mà chúng tôi xử lý.

Trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu về khách truy cập trang web dưới 16 tuổi. Trừ khi họ có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm tra xem khách truy cập có trên 16 tuổi hay không, do đó, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con cái họ, để ngăn chặn việc thu thập dữ liệu về trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân về trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mail@dr.nl và chúng tôi sẽ xóa thông tin này.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích gì và dựa trên cơ sở nào.

D & R Electronica BV xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

- Xử lý khoản thanh toán của bạn

- Gửi bản tin và / hoặc tài liệu quảng cáo của chúng tôi

- Gọi điện hoặc e-mail nếu cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi

- Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

- Để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn

- D & R Electronica BV cũng xử lý dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý làm như vậy, chẳng hạn như thông tin mà chúng tôi cần cho cơ quan thuế của mình.

 

Ra quyết định tự động

D & R Electronica BV KHÔNG đưa ra quyết định dựa trên quá trình xử lý tự động về các vấn đề có thể gây ra hậu quả (đáng kể) cho con người. Những loại quyết định này được thực hiện bởi các chương trình hoặc hệ thống máy tính, mà không liên quan đến một người (ví dụ: nhân viên của D & R Electronica BV).

D & R Electronica BV không sử dụng các chương trình hoặc hệ thống máy tính.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu

D & R Electronica BV không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu của bạn được thu thập. Chúng tôi sử dụng các khoảng thời gian lưu giữ sau cho các (danh mục) dữ liệu cá nhân sau:

 

dữ liệu cá nhân  7 năm Yêu cầu hợp pháp

Personalia       7 năm Yêu cầu hợp pháp

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 năm Yêu cầu hợp pháp

Và như vậy   _cc781905-5cde-3194-bbc781905-5cde-13658-3194-bbc390-13658 136bad5cf58d_ 7 năm Yêu cầu hợp pháp

 

Chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba

D & R Electronica BV cung cấp độc quyền cho các bên thứ ba và chỉ khi điều này là cần thiết để thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

 

Cookie hoặc các kỹ thuật tương tự mà chúng tôi sử dụng

D & R Electronica BV không sử dụng cookie hoặc các kỹ thuật tương tự.

Xem, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu

Bạn có quyền xem, sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi D & R Electronica BV và bạn có quyền di chuyển dữ liệu. Điều này có nghĩa là bạn có thể gửi yêu cầu chúng tôi gửi thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ cho bạn hoặc một tổ chức khác được bạn đề cập trong tệp máy tính.

Bạn có thể gửi yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa, chuyển dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu hủy bỏ sự đồng ý hoặc phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tới mail@dr.nl.

Để đảm bảo rằng bạn đã yêu cầu quyền truy cập, chúng tôi yêu cầu bạn gửi bản sao ID của bạn cùng với yêu cầu. Làm cho ảnh hộ chiếu của bạn, MRZ (vùng có thể đọc được bằng máy, dải có số ở cuối hộ chiếu), số hộ chiếu và Số dịch vụ công dân (BSN) của bạn trong bản sao này. Điều này là để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi phản hồi nhanh nhất có thể, nhưng trong vòng bốn tuần, theo yêu cầu của bạn.

 

D & R Electronica BV cũng mong muốn chỉ ra rằng bạn có cơ hội nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát quốc gia, Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hà Lan. Điều này có thể được thực hiện thông qua liên kết sau:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân

D & R Electronica BV coi trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng sai, mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ không mong muốn và sửa đổi trái phép.

Nếu bạn cảm thấy rằng dữ liệu của mình không được bảo mật đúng cách hoặc có dấu hiệu lạm dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc qua mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page