top of page

ÚC | ĐẠI LÝ

CHÂU ÚC

AVW Broadcast Pty

20/28 Phố Barcoo
Roseville

New South Wales

2069

Châu Úc

Sydney Điện thoại: 02 8213 0200

Melbourne Điện thoại: 03 8691 5210

SA / WA Điện thoại: 08 8120 3203

QLD Điện thoại: 07 3607 3785

Fax: 02 9966 9551

Email:  sales@avw.com.au

Trang web:  www.avw.com.au

02 8213 0200

03 8691 5210

08 8120 3203

07 3607 3785

02 9966 9551

sales@avw.com.au

www.avw.com.au

ZEALAND MỚI

AVW Ltd

Ổ đĩa 7 Ra Ora

Đông Tamaki

Auckland 2013

New Zealand

Auckland Điện thoại: 09 271 4000

Wellington Điện thoại: 04 499 3888

SỐ FAX: 09 271 4010

Email:  sales@avw.co.nz

Trang web:  www.avw.co.nz

09 271 4000

04 499 3888

09 271 4010

sales@avw.co.nz

www.avw.co.nz

bottom of page