top of page
GSM Hybrid - Ad 2023-02-24.png

Sản phẩm của chúng tôi

Để biết thông tin của bạn

Có gì nóng

Airmate 12 - Homepage Best Buy.png

Máy trộn USB Airmate 12

với VoIP / AES / Bluetooth / Pre-amp Option 

€. 2475, -

giá bán lẻ

Airmate - Homepage Best Buy.png

Bộ trộn USB Airmate 8

với VoIP / AES / Bluetooth / Pre-amp Option 

€. 1950, -

giá bán lẻ

Hybrid-2 - Homepage Best Buy.png
Airence Main - Homepage Best Buy.png

CamCon Trigger-Box

Bộ trộn Airlite USB-VoIP

có sẵn với tùy chọn đầu ra AES

cho Visual Radio trong thời gian trực tuyến.

€. 595, -

giá bán lẻ 

€. 1885, -

giá bán lẻ

AXUM - Homepage Best Buy.png

Dịch vụ của bạn

bottom of page