top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, med säte vid Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederländerna, är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy.


Kontaktuppgifter:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederland

webbplats: https://www.dnrbroadcast.com

Mail: dderijk@dnrbroadcast.com

tel: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk är de Functionaris Gegevensbescherming av D&R Electronica BV

Han är att nå via dderijk@dr.nl

 

Personuppgifter som vi bearbetar

D&R Electronica BV hanterar dina personuppgifter genom att använda våra tjänster för att du har dessa uppgifter som vi tillhandahåller.

 

Nedan hittar du en översikt över personuppgifter som vi bearbetar:

- För- och efternamn

- Adressuppgifter

- Telefonnummer

- Epostadress

- Overige personsdata die u tillhandahållen exempelvis i korrespondent en telefonisk

 

 

Bijzondere en/of gevoelige personsdata die wij verwerken

Vår webbplats en/av tjänsten har inga intentieuppgifter för att samla in över webbplatsbesökare som är yngre än 16 år. Tenzij ze tillåtelse hebben van ouders of voogd. Vi kan dock inte kontrollera en besöker från 16 är. Vi läser äldre och är också involverade i onlineaktiviteter för barn, så att du kan hitta data över barn som samlas in utan äldre tillstånd. Om du har övertygat oss utan att de har godkända personliga uppgifter har vi samlat in över en barnårig, ta kontakt med oss via mail@dr.nl och ta bort denna information.

Met välk mål en op basis av vilken grundslag vi personsdata processen

D&R Electronica BV hanterar dina personuppgifter för följande mål:

- Det handlar om din betalning

- Skickat från vår nyhetsbrief en/av reclamefolder

- Je te kan bellen of e-mailen om detta behövs är om vår tjänstverlening ut att kunna utföra

- Du informerar om ändringar av våra tjänster och produkter

- Om varor och tjänster för att leverera

- D&R Electronica BV behandlar även personuppgifter som vi måste vara obligatoriska, såsom uppgifter som vi behöver för våra avgifter.

Automatiserad beslutsbildning

D&R Electronica BV har ingen grund för automatiserade bearbetningsbeslut över saker som (anzienliga) följder kan ha för personer. Det går härom att fatta beslut som har tagits till datorprogram för -system, utan att det finns en man (till exempel en medarbetare av D&R Electronica BV) mellan dessa. D&R Electronica BV använde följande datorprogram för -systemen: nvt

 

Hur lång vi personsdata beware

D&R Electronica BV lagrar dina personuppgifter inte längre och måste uppfylla målen som krävs för att du ska kunna samla in uppgifterna. Vi hanterar följande förvaringsvillkor för följande (kategorier) av personuppgifter:


personsdata: 7 år wettelijk verplicht

Personlighet: 7 år wettelijk verplicht

Adress: 7 år wettelijk verplicht

Enzovoort: 7 år wettelijk obligatorisk

 

Delen van personsdata met derden

D&R Electronica BV tillhandahåller enbart enbart det som krävs för att utföra vårt avtal med dig om att uppfylla en våtlig förpliktelse. Träffa företag som bearbetar dina uppgifter i våra uppdrag, ansluter oss till ett arbetsavtal om att säkerställa ett självständigt säkerhetsnivå och förtroende för dina uppgifter. D&R Electronica BV fortsätter att vara ansvarig för denna hantering.

 

Cookies, av vergelijkbare tekniken, som vi använder

D&R Electronica BV använde i detta ögonblick inga cookies eller jämförbara tekniker.  Indien D&R Electronica BV övergår till att använda cookies kommer bara att vara tekniska och funktionella cookies som är en/av analytiska cookies som inte går in på du integritet. En cookie är en liten textfil som för första gången kan besökas på denna webbplats lagras på din dator, surfplatta eller smartphone. De cookies som vi använder är nödvändiga för teknisk drift av webbplatsen och din användning. Se till att se till att webbplatsen fungerar och kommer ihåg till exempel dina preferensinställningar. Ook kunnen wij med vår webbplats optimalisera. Du kan anmäla cookies till din webbläsare så att de inte har några cookies. Dessutom sparas den tidigare informationen via inställningarna för att ta bort webbläsaren.

 

Gegevens inzien, anpassning av borttagning

Du har rätt om dina personuppgifter för att se, rätta till borttagningen. Dessutom har du rätt att göra en eventuell tillåtelse för datahantering i din hantering av dina personuppgifter genom D&R Electronica BV och du har rätt till dataöverdragbarhet. Det betyder att vi kan begära en begäran om personuppgifter som vi kan använda i en datorfil till en annan, genom din nämnd organisation, skicka.

Du kan begära in, korrigering, borttagning, dataöverdragning av dina personuppgifter eller förfrågningar till intrekking av din tillåtelse av bezwaar och bearbetning av dina personuppgifter skickas till mail@dr.nl.

Om du är säker på att du har en begäran om att du ska göras, frågade vi dig en kopia av ditt identitetsbevis med en begäran om att skicka. Gör i denna kopia av passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, de strook med nummer underaan het paspoort), passportnummer och Burgerservicenummer (BSN) svart. Ditt ter bescherming av din integritet. Vi reagerar så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor, på din begäran.

 

D&R Electronica BV kommer också att visa att du har möjligheten att ha en klocka för att vara ansvarig för den nationella tillsynsmyndigheten, Autoriteits personuppgifter. Det kan via nästa länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hur wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV vidtar skydd för dina dataserier och vidtar lämpliga åtgärder om missbruk, förlust, obehörig tillgång,

ongewenste offentligmaking en ongeoorloofde ändring tegen te gaan. Om du har en idé om dina uppgifter kan du inte bevaka dina uppgifter

zijn van misbruik, ta kontakt och kontakta våra kunders service via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, belägen på Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederländerna, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy.
 

Kontaktuppgifter:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederländerna

Telefon: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk är dataskyddsombud för D & R Electronica BV

Han kan nås via d.derijk@dr.nl

Personuppgifter som vi behandlar

D & R Electronica BV behandlar dina personuppgifter genom att använda våra tjänster och/eller genom att tillhandahålla denna information till oss.

 

Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar:

- För-och efternamn

- Adressdata

- E-postadress

 

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar.

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in data om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år. Om de inte har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16. Vi uppmuntrar därför föräldrar att engagera sig i sina barns onlineaktiviteter för att förhindra att data om barn samlas in utan föräldrarnas medgivande.

Om du är övertygad om att vi har samlat in personlig information om en minderårig utan detta samtycke, vänligen kontakta oss via mail@dr.nl så raderar vi denna information.

För vilket ändamål och på vilken grund vi behandlar personuppgifter.

D & R Electronica BV behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- Hantera din betalning

- Skicka vårt nyhetsbrev och/eller reklambroschyr

- Att ringa eller mejla vid behov för att utföra våra tjänster

- Informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter

- Att leverera varor och tjänster till dig

– D & R Electronica BV behandlar även personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det, såsom information som vi behöver för våra skattemyndigheter.

 

Automatiserat beslutsfattande

D & R Electronica BV fattar INTE beslut baserat på automatiserad behandling i ärenden som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Den här typen av beslut fattas av datorprogram eller -system, utan att någon person (till exempel en anställd på D & R Electronica BV) är involverad.

D & R Electronica BV använder inte datorprogram eller datorsystem.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

D & R Electronica BV lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att förverkliga ändamålen för vilka dina uppgifter samlas in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier) av personuppgifter:

 

personuppgifter  7 år Lagligt obligatoriskt

Personalia       7 år Lagligt obligatoriskt

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 år Lagligt obligatoriskt

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 år Lagligt obligatoriskt

 

Dela personuppgifter med tredje part

D & R Electronica BV tillhandahåller uteslutande till tredje part och endast om detta är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

Cookies, eller liknande tekniker, som vi använder

D & R Electronica BV använder inte cookies eller liknande tekniker.

Visa, ändra eller ta bort data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av D & R Electronica BV och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan skicka in en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har till dig eller en annan organisation som du nämner i en datorfil.

Du kan skicka en begäran om åtkomst, rättelse, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om upphävande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till mail@dr.nl.

För att säkerställa att begäran om tillgång har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av din legitimation tillsammans med begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och medborgarservicenummer (BSN) svart i detta exemplar. Detta för att skydda din integritet. Vi svarar så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor, på din begäran.

 

D & R Electronica BV vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Detta kan göras via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hur vi skyddar personuppgifter

D & R Electronica BV tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och otillåten modifiering.

Om du känner att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page