top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, est verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederland

website: https://www.dnrbroadcast.com

Epistularum: dderijk@dnrbroadcast.com

tel: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk est de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door programmatum de -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende programmatum systemen: nvt

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realeren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Adres: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Crustula, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen crustulum vergelijkbare technieken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebruik van Cookies zullen dit alleen technische en functionele crustulum op. je secretum. Een crustulum est een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tabula felis. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder est opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen de verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken de bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machina lectissima zona, de strook occurrit nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je secretum. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:_cc781905-5cde-394-bb3b-136bad5cf58d_https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn ofer aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, in Belgio sita, responsalis est processus notitiarum personalium sicut in hac locutione secreti ostenditur.
 

Contactus details:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederlandia

Phone: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk est officialis tutelae datae D & R Electronica BV

Pervenire potest per d.derijk@dr.nl

Personalis notitia ut aliquid

D & R Electronica BV notitia personalia vestra procedit utendo officia nostra et/vel haec informationes nobis praebendo.

 

Infra est consideratio notitiarum personalium quae processimus:

- Primum ac ultimum nomen

- Oratio data

- Inscriptio electronica

 

Speciale et / vel sensitivo personali notitiae quae nos processus.

Pagina nostra et / vel servitium notitias colligere non intendit de visitatoribus qui sunt iuniores quam XVI annos. Nisi a parentibus aut tutoribus permissum sit. Non possumus tamen inhibere si peregrinus maior est quam 16. Parentes igitur hortamur ut actiones in linea liberorum habeant, ne notitia de liberis sine parentum consensu colligi possit.

Si persuasum habemus informationes personales collegisse sine hoc consensu de minore, pete nobis per mail@dr.nl et hanc informationem delebimus.

Ad quid et in quo fundamento personalis notitiae processus.

D & R Electronica BV data personalia vestra procedit ad sequentia proposita:

- mercedem tuam tractantem

- Mittens nuntium nostrum et / vel vendo metus

- appellare vel e-mail, si opus est ad officia nostra exsequenda

- Informa te de mutationibus nostris officiis et fructibus

- Ut bona et servicia eripere tibi

- D & R Electronica BV etiam processibus personalibus datae sunt, si iure obligamur ad id faciendum, ut informationes nostras tributum auctoritatibus nostris indigeamus.

 

Automated decernendo

D & R Electronica BV non facit decisiones in processu automated in rebus quae (significantes) consequentias pro hominibus habere possunt. Haec genera decisionum a programmatibus vel systematibus computatoriis sumuntur, sine persona (exempli gratia operarius D & R Electronica BV).

D & R Electronica BV non utitur programmatibus computatralibus vel systematibus.

Quousque condimus personalis notitia?

D & R Electronica BV data personalia non refert longiora quam stricte necessarium est ad cognoscendos fines ad quos notitia tua colligitur. Sequentibus periodis retentionis utimur ad sequentes (categorias) personalium notitiarum;

 

personale data  7 annorum legitime requiritur

Personalia   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-b3b3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-b3b-d__cc781905-b3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d . annis legitime requiratur

Oratio   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-b3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c-f. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 annis.

Et sic on   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136b-d . 136bad5cf58d_ 7 annis legitime requiritur

 

Socius personalis notitia in tertiam partes

D & R Electronica BV tertias partes unice praebet et solum si id necessarium est ad executionem pacti nostri tecum vel legali obligatione obtemperare.

 

Crustulae, vel similes artes, quibus utimur

D & R Electronica BV crustula vel artificiis similibus non utitur.

Visum, mutare vel delere notitia

Habes ius ad videndum, corrigendum vel delendum data personali tuo. Habes etiam potestatem retrahendi consensum tuum ad notitia processus vel recusandi processui notitiarum personalium per D & R Electronica BV, et ius habes data portabilitatis. Hoc significat quod petitionem nobis submittere potes ut informationes personales quas tibi tenemus vel ad aliam ordinationem quae a te in tabula computatrale tenemus, mittere possit.

Petere potes petitionem accessum, correctionem, deletionem, translationem notitiarum personalium tuarum, vel petitio indultum consensus vel obiectionis ad processum personalium notitiarum tuarum ad mail@dr.nl.

Ut petitio accessionis a te facta sit, rogamus te ut ID tui exemplum mittas roganti. Diploma tuum photographicum, MRZ (zona machinae readable, habena cum numeris in fundo diplomatis), numerus passport et numerus servitii civis (BSN) in hoc exemplari nigro. Hoc est secretum custodire tuum. Respondemus quam celerrime, sed infra quatuor septimanas rogatu tuo.

 

D & R Electronica BV monstrare vult etiam facultatem habere querelam cum autoritate nationali curandi, data protectione auctoritati Batavica. Hoc fieri potest per nexum sequentem:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Quam defendimus personalis notitia

D & R Electronica BV tutelam notitiarum tuarum graviter accipit et opportunas mensuras accipit, ne abusus, detrimentum, accessus alienum, invitis revelationis et iniusta immutatio.

Si sentis notitias tuas non recte partas esse aut indicia abusionis exstare, pete, pete ministerium nostrum emptoris vel via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page