top of page

حریم خصوصی verklaring | بیانیه حریم خصوصی

D&R Electronica BV، gevestigd aan Rijnkade 15-b، 1382GS Weesp، Nederland، یکی از معتبرترین شرکت‌ها است.


Contactgegevens:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

هلند

وب سایت: https://www.dnrbroadcast.com

پست الکترونیکی: dderijk@dnrbroadcast.com

تلفن: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk از Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV است.

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- شماره تلفن

- آدرس ایمیل

- افراد بیش از حد بزرگ در گزارش‌های تلفنی

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 است. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming personlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem دان با همکاران از طریق mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie تماس بگیرید.

Met Welk doel en op based van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- هت آفندلن ون جوو بتالینگ

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op based van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden ژنومن درب کامپیوتر برنامه های -systemen، zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computer programma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang we personsgegevens bewaren

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


نفرات: 7 jaar wettelijk verplicht

شخصی: 7 jaar wettelijk verplicht

آدرس: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

دلن ون پرسونگگونز دردن را ملاقات کرد

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting است. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

کوکی ها، از vergelijkbare technieken، die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebrezuik vanicookies cookies حریم خصوصی Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. کوکی‌ها می‌میرند wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimiziseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw مرورگر اینترنتی zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder از طریق de instellingen van je browser verwijderen opgeslagen است.

 

Gegevens inzien، aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien، te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto، MRZ (منطقه قابل خواندن ماشینی، de strook met nummers onderaan het paspoort)، paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. این را از طریق پیوند de volgende انجام دهید: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik، neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV، واقع در Rijnkade 15-b، 1382GS Weesp، هلند، مسئول پردازش داده های شخصی همانطور که در این بیانیه حریم خصوصی نشان داده شده است.
 

جزئیات تماس:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

هلند

تلفن: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk افسر حفاظت از داده های D & R Electronica BV است

از طریق d.derijk@dr.nl می توان با او تماس گرفت

داده های شخصی که ما پردازش می کنیم

D & R Electronica BV داده های شخصی شما را با استفاده از خدمات ما و/یا با ارائه این اطلاعات به ما پردازش می کند.

 

در زیر مروری بر داده های شخصی است که پردازش می کنیم:

- نام و نام خانوادگی

- داده های آدرس

- آدرس ایمیل

 

داده های شخصی ویژه و/یا حساسی که ما پردازش می کنیم.

وب سایت و/یا سرویس ما قصد جمع آوری اطلاعات در مورد بازدیدکنندگان وب سایتی که کمتر از 16 سال دارند را ندارد. مگر اینکه از والدین یا قیم اجازه داشته باشند. با این حال، ما نمی‌توانیم بررسی کنیم که بازدیدکننده بزرگ‌تر از 16 سال است یا خیر. بنابراین ما والدین را تشویق می‌کنیم که در فعالیت‌های آنلاین فرزندانشان مشارکت کنند تا از جمع‌آوری داده‌های مربوط به کودکان بدون رضایت والدین جلوگیری شود.

اگر متقاعد هستید که ما اطلاعات شخصی یک خردسال را بدون این رضایت جمع آوری کرده ایم، لطفاً از طریق mail@dr.nl با ما تماس بگیرید و ما این اطلاعات را حذف خواهیم کرد.

برای چه هدفی و بر چه اساسی داده های شخصی را پردازش می کنیم.

D & R Electronica BV داده های شخصی شما را برای اهداف زیر پردازش می کند:

- رسیدگی به پرداخت شما

- ارسال خبرنامه و/یا بروشور تبلیغاتی ما

- تماس یا ایمیل در صورت لزوم برای انجام خدمات ما

- شما را از تغییرات خدمات و محصولات خود مطلع کنیم

- برای ارائه کالا و خدمات به شما

- D & R Electronica BV همچنین اگر از نظر قانونی موظف به انجام این کار باشیم، داده های شخصی را پردازش می کند، مانند اطلاعاتی که برای مقامات مالیاتی خود نیاز داریم.

 

تصمیم گیری خودکار

D & R Electronica BV بر اساس پردازش خودکار در مورد موضوعاتی که می تواند عواقب (مهم) برای مردم داشته باشد، تصمیم نمی گیرد. این نوع تصمیم‌ها توسط برنامه‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای، بدون دخالت شخصی (به عنوان مثال، یکی از کارکنان D & R Electronica BV) گرفته می‌شود.

D & R Electronica BV از برنامه ها یا سیستم های کامپیوتری استفاده نمی کند.

چه مدت داده های شخصی را ذخیره می کنیم

D & R Electronica BV داده‌های شخصی شما را بیش از زمانی که برای تحقق اهداف جمع‌آوری داده‌های شما ضروری است ذخیره نمی‌کند. ما از دوره های نگهداری زیر برای (دسته بندی) داده های شخصی زیر استفاده می کنیم:

 

personal data  7 سال از نظر قانونی مورد نیاز است

Personalia       7 سال از نظر قانونی مورد نیاز است

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 سال قانونی لازم است

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 سال از نظر قانونی مورد نیاز است

 

به اشتراک گذاری داده های شخصی با اشخاص ثالث

D & R Electronica BV منحصراً در اختیار اشخاص ثالث قرار می دهد و تنها در صورتی که برای اجرای قرارداد ما با شما یا رعایت یک تعهد قانونی لازم باشد.

 

کوکی ها یا تکنیک های مشابهی که ما استفاده می کنیم

D & R Electronica BV از کوکی ها یا تکنیک های مشابه استفاده نمی کند.

مشاهده، تغییر یا حذف داده ها

شما حق مشاهده، تصحیح یا حذف اطلاعات شخصی خود را دارید. شما همچنین حق دارید رضایت خود را برای پردازش داده ها پس بگیرید یا به پردازش داده های شخصی خود توسط D & R Electronica BV اعتراض کنید و حق انتقال داده ها را دارید. این بدان معنی است که شما می توانید درخواستی را برای ارسال اطلاعات شخصی که در اختیار داریم برای شما یا سازمان دیگری که در یک فایل کامپیوتری توسط شما ذکر شده است به ما ارسال کنید.

شما می توانید درخواست دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال داده های داده های شخصی خود یا درخواست لغو رضایت یا اعتراض به پردازش داده های شخصی خود را به mail@dr.nl ارسال کنید.

برای اطمینان از اینکه درخواست دسترسی توسط شما انجام شده است، از شما می خواهیم کپی شناسنامه خود را همراه با درخواست ارسال کنید. عکس پاسپورت خود، MRZ (منطقه قابل خواندن ماشینی، نوار با اعداد در پایین پاسپورت)، شماره پاسپورت و شماره خدمات شهروندی (BSN) را در این کپی سیاه کنید. این برای محافظت از حریم خصوصی شما است. ما در اسرع وقت پاسخ می دهیم، اما در عرض چهار هفته، بنا به درخواست شما.

 

D & R Electronica BV همچنین مایل است به این نکته اشاره کند که شما این فرصت را دارید که با مقام نظارتی ملی، اداره حفاظت از داده هلند، شکایت کنید. این کار از طریق لینک زیر قابل انجام است: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

چگونه از داده های شخصی محافظت می کنیم

D & R Electronica BV حفاظت از داده های شما را جدی می گیرد و اقدامات مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده، از دست دادن، دسترسی غیرمجاز، افشای ناخواسته و اصلاح غیرمجاز انجام می دهد.

اگر احساس می کنید که اطلاعات شما به درستی ایمن نشده است یا نشانه هایی از سوء استفاده وجود دارد، لطفاً با خدمات مشتری ما تماس بگیرید یا از طریق mail@dr.nl

بیانیه حریم خصوصی انگلیسی

bottom of page