top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

Η D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, είναι μια από τις πιο πρόσφατες ιστοσελίδες για την αναζήτηση προσωπικών δεδομένων.


Contactgegevens:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-β

1382GS Weesp

Ολλανδία

ιστότοπος: https://www.dnrbroadcast.com

Ταχυδρομείο: dderijk@dnrbroadcast.com

τηλ: +31 (0)294 418 014

 

Η Duco de Rijk είναι η Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Τηλεφωνικός αριθμός

- Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Υπερήλικοι άνθρωποι die u actief verstrekt bijvoorbeeld inorrespondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Άλλος je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming personallijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem and contact met ons op μέσω mail@dr.nl, and verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op based van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op based van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden γονιδίωμα πόρτα υπολογιστή προγράμματα του -συστήματα, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer and strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


άτομα: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Διεύθυνση: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

Η Delen van persoonsgegevens συνάντησε τον Derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Μπισκότα, της vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebrezuik van Cookies cookies je ιδιωτικότητα. Το μπισκότο είναι ένα κείμενο για το οποίο μπορείτε να βρείτε έναν ιστότοπο wordt opgeslagen για υπολογιστή, tablet smartphone. Τα cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimiziseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw webbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Το Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder είναι ενεργοποιημένο μέσω του instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pastfoto, MRZ (μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Η D&R Electronica BV θα είναι σε θέση να λειτουργεί με το wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου de volgende: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

Η D & R Electronica BV, που βρίσκεται στη διεύθυνση Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, στην Ολλανδία, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως φαίνεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
 

Στοιχεία επικοινωνίας:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-β

1382GS Weesp

Ολλανδία

Τηλέφωνο: +31 (0) 294 418 014

 

Ο Duco de Rijk είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της D & R Electronica BV

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω d.derijk@dr.nl

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η D & R Electronica BV επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας ή/και παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες σε εμάς.

 

Ακολουθεί μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

- Όνομα και επίθετο

- Δεδομένα διεύθυνσης

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Ειδικά ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Ο ιστότοπός μας ή/και η υπηρεσία μας δεν σκοπεύει να συλλέξει δεδομένα σχετικά με επισκέπτες του ιστότοπου που είναι κάτω των 16 ετών. Εκτός αν έχουν άδεια από γονείς ή κηδεμόνες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε εάν ένας επισκέπτης είναι μεγαλύτερος των 16 ετών. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους γονείς να συμμετέχουν στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους, προκειμένου να αποτραπεί η συλλογή δεδομένων για παιδιά χωρίς τη γονική συναίνεση.

Εάν είστε πεπεισμένοι ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για έναν ανήλικο χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω mail@dr.nl και θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Για ποιο σκοπό και σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Η D & R Electronica BV επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Χειρισμός της πληρωμής σας

- Αποστολή ενημερωτικού δελτίου ή/και διαφημιστικού φυλλαδίου

- Να καλέσετε ή να στείλετε e-mail εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας

- Σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας

- Για την παράδοση αγαθών και υπηρεσιών σε εσάς

- Η D & R Electronica BV επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τις φορολογικές μας αρχές.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η D & R Electronica BV ΔΕΝ λαμβάνει αποφάσεις με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία για θέματα που μπορεί να έχουν (σημαντικές) συνέπειες για τους ανθρώπους. Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται από προγράμματα ή συστήματα υπολογιστών, χωρίς να εμπλέκεται ένα άτομο (για παράδειγμα, ένας υπάλληλος της D & R Electronica BV).

Η D & R Electronica BV δεν χρησιμοποιεί προγράμματα ή συστήματα υπολογιστών.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα

Η D & R Electronica BV δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες περιόδους διατήρησης για τις ακόλουθες (κατηγορίες) προσωπικών δεδομένων:

 

personal data  7 έτη Νομικά απαιτείται

Personalia       7 έτη Νομικά απαιτείται

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 χρόνια απαιτούνται νομικά

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 έτη Νομικά απαιτείται

 

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

Η D & R Electronica BV παρέχει αποκλειστικά σε τρίτους και μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της συμφωνίας μας μαζί σας ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

 

Cookies ή παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε

Η D & R Electronica BV δεν χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνικές.

Προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την D & R Electronica BV και έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα σε εμάς για να στείλουμε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό που αναφέρατε σε ένα αρχείο υπολογιστή.

Μπορείτε να στείλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταφορά δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων ή αίτημα για ακύρωση της συγκατάθεσής σας ή αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση mail@dr.nl.

Για να διασφαλίσουμε ότι το αίτημα πρόσβασης έχει υποβληθεί από εσάς, σας ζητάμε να στείλετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας μαζί με το αίτημα. Κάντε μαύρη τη φωτογραφία διαβατηρίου, το MRZ (μηχανογνώσιμη ζώνη, τη λωρίδα με αριθμούς στο κάτω μέρος του διαβατηρίου), τον αριθμό διαβατηρίου και τον αριθμό εξυπηρέτησης του πολίτη (BSN) σε αυτό το αντίγραφο. Αυτό γίνεται για την προστασία του απορρήτου σας. Απαντάμε το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός τεσσάρων εβδομάδων, κατόπιν αιτήματός σας.

 

Η D & R Electronica BV επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική εποπτική αρχή, την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η D & R Electronica BV λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της κακής χρήσης, της απώλειας, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της ανεπιθύμητης αποκάλυψης και της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι σωστά προστατευμένα ή υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή μέσω mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page