top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, beliggende ved Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Holland, er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som vist i denne fortrolighedserklæring.


Kontaktoplysninger:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederland

hjemmeside: https://www.dnrbroadcast.com

Mail: dderijk@dnrbroadcast.com

tlf.: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk er de Functionaris Gegevensbescherming af D&R Electronica BV

Han er nået via dderijk@dr.nl

 

Persondata die vi behandler

D&R Electronica BV behandler dine personoplysninger, som du bruger af vores tjenester og/af, fordi du har disse data selv leveret.

 

Nedenfor finder du et overblik over de personoplysninger, vi behandler:

- For- en achternaam

- Adresseoplysninger

- Telefonnummer

- E-mailadresse

- Overige personsdata die u leveranceret fx i korrespondance en telefonisk

 

 

Bijzondere en/of gevoelige personsdata die wij verwerken

Vores hjemmeside en/af tjenesten har ingen intentiedata, der kan indsamles over webstedet, der søges, som er yngre end 16 år. Tenzij ze tilladt have van ouders of voogd. Vi kan dog ikke kontrollere en besøger ældre end 16 er. Vi rådgiver ældre og er også involveret i at være ved onlineaktiviteter af børn, så vi kan undgå data fra børn, der indsamles uden ældre tilladelse. Hvis du har overbevist os om, at vi har fået adgang til personlige oplysninger, som vi har indsamlet over en børneårig, og kontakt os via mail@dr.nl, og fjern disse oplysninger.

Met velk mål på grundlag af hvilket grundslag vi behandler personoplysninger

D&R Electronica BV behandler dine personoplysninger til følgende mål:

- Afhandelen af din betaling

- Sendt af vores nyhedsbrev en/of reclamefolder

- Du kan sende en e-mail, hvis dit nødvendigt er om vores serviceverlening ud at kunne udføre

- Du informerer om ændringer af vores tjenester og produkter

- Om varer og tjenester ved at levere

- D&R Electronica BV behandler også personoplysninger, således at vi er obligatoriske, såsom data, som vi har brug for til vores skattegifte.

Geautomatiseret beslutningsdannelse

D&R Electronica BV tager ikke grundlag for geautomatiserede behandlingsbeslutninger over sager, der (tilsynsmæssige) konsekvenser kan have for personer. Det går herom beslutninger, der er blevet taget af computerprogrammer af -systemer, uden at der er en mand (i eksempel en medarbejder af D&R Electronica BV) mellem sit. D&R Electronica BV brugte følgende computerprogrammer af -systemen: nvt

 

Hvordan lang vi personsdata pas på

D&R Electronica BV opbevarer dine personoplysninger ikke længere, og du skal bruge de mål, der skal realiseres, for at du skal indsamle data. Vi har de følgende opbevaringsbetingelser for de følgende (kategorier) af personoplysninger:


personsdata: 7 år wettelijk verplicht

Personlig: 7 år wettelijk verplicht

Adresse: 7 år wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 år wettelijk obligatorisk

 

Delen van personsdata met derden

D&R Electronica BV udleverer udelukkende til derden og alene, såfremt det er nødvendigt, er for udførelse af vores aftale med dig om at opfylde en vådlig forpligtelse. Med virksomheder, der behandler dine data i vores opgave, lukker vi en arbejdsaftale om at sørge for et selvsikkerhedsniveau og pålidelighed af dine data. D&R Electronica BV forbliver ansvarlig for denne behandling.

 

Cookies, af sammenlignelige teknikker, som vi bruger

D&R Electronica BV brugte på dette tidspunkt ingen cookies eller sammenlignelige teknikker.  Hvis D&R Electronica BV overgaat til brug af cookies vil kun være tekniske og funktionelle cookies, der er en/af analytiske cookies, der ikke kan blive brudt op dit privatliv. En cookie er en lille tekstbestand, som du først kan besøge på denne hjemmeside, gemmes på din computer, tablet eller smartphone. De cookies, som vi bruger, er nødvendige for den tekniske betjening af webstedet og din brug. Sørg for at sikre, at hjemmesiden fungerer og huskes, f.eks. dine foretrukne indstillinger. Ook kunnen wij dit vores website optimalisere. Du kan tilmelde cookies fra din internetbrowser, så du kan indlæse disse cookies, som ikke er tilgængelige. Derudover gemmes alle tidligere oplysninger via indstillingerne for fjernelse af browseren.

 

Giver inzien, tilpasning af fjernelse

Du har ret til at se dine personoplysninger, hvordan du kan fjerne dem. Derudover har du ret til at give en mulig tilladelse til dataoverførsel i forbindelse med håndtering af dine personoplysninger fra D&R Electronica BV og har ret til dataoverførsel. Det betyder, at du ved en anmodning kan indsendes om de personoplysninger, som vi kan bruge i en computerbestand til dig af en anden, fra din nævnte organisation, sendes.

Du kan en anmodning om inzage, rettelse, fjernelse, dataoverdraging af dine personsdata of requests to intrekking of je tilladelse fra bezwaar til behandling af dine personsdata sendes til mail@dr.nl.

Hvis du er sikker på, at du har anmodet om, at du bliver gjort, vil vi bede dig om en kopi af dit identitetsbevis med anmodningen om at sende dig. Opret i denne kopi er pasfoto, MRZ (maskinlæsbar zone, de streg med numre underaan het paspoort), paspoortnummer og Burgerservicenummer (BSN) sort. Dette beskytter dit privatliv. Vi reagerer så hurtigt som muligt, men inden for fire uger, på din anmodning.

 

D&R Electronica BV vil samtidig vise, at du har muligheden for at kunne betjenes af den nationale tilsynsmyndighed, de autoritetspersonoplysninger. Det kan via det næste link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hvordan wij personsdata beveiligen

D&R Electronica BV tager beskyttelse af dine dataserier og træffer passende foranstaltninger om misbrug, tab, ubetinget adgang,

ongewenste offentligmaking en ongeoorloofde ændring tegen te gaan. Hvis du har en idé om, at din data ikke er god til at blive vejledt

zijn van misbrug, tag og kontakt os med vores kunderservice via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, beliggende på Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Holland, er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som vist i denne fortrolighedserklæring.
 

Kontaktoplysninger:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Holland

Telefon: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk er databeskyttelsesansvarlig for D & R Electronica BV

Han kan kontaktes via d.derijk@dr.nl

Personoplysninger, som vi behandler

D & R Electronica BV behandler dine personoplysninger ved at bruge vores tjenester og/eller ved at give os disse oplysninger.

 

Nedenfor er en oversigt over de personoplysninger, vi behandler:

- For-og efternavn

- Adressedata

- Email adresse

 

Særlige og/eller følsomme personoplysninger, som vi behandler.

Vores hjemmeside og/eller tjeneste har ikke til hensigt at indsamle data om besøgende på hjemmesiden, der er yngre end 16 år. Medmindre de har tilladelse fra forældre eller værger. Vi kan dog ikke kontrollere, om en besøgende er ældre end 16. Vi opfordrer derfor forældre til at være involveret i deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at data om børn indsamles uden forældrenes samtykke.

Hvis du er overbevist om, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en mindreårig uden dette samtykke, bedes du kontakte os via mail@dr.nl, så sletter vi disse oplysninger.

Til hvilket formål og på hvilket grundlag vi behandler personoplysninger.

D & R Electronica BV behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Håndtering af din betaling

- Udsendelse af vores nyhedsbrev og/eller annoncebrochure

- At ringe eller e-maile, hvis det er nødvendigt for at udføre vores tjenester

- Informere dig om ændringer i vores tjenester og produkter

- At levere varer og tjenester til dig

- D & R Electronica BV behandler også personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til det, såsom oplysninger, som vi har brug for til vores skattemyndigheder.

 

Automatiseret beslutningstagning

D & R Electronica BV træffer IKKE beslutninger baseret på automatiseret behandling af forhold, der kan have (væsentlige) konsekvenser for mennesker. Denne form for beslutninger tages af computerprogrammer eller -systemer, uden at en person (for eksempel en medarbejder hos D&R Electronica BV) involveres.

D & R Electronica BV bruger ikke computerprogrammer eller -systemer.

Hvor længe opbevarer vi personlige data

D & R Electronica BV opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er strengt nødvendigt for at realisere de formål, som dine data indsamles til. Vi bruger følgende opbevaringsperioder for følgende (kategorier) af personlige data:

 

personlige data  7 år Lovpligtigt

Personalia       7 år Lovpligtigt

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 år Lovpligtigt

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 år Lovpligtigt

 

Deling af personlige data med tredjeparter

D & R Electronica BV leverer udelukkende til tredjeparter og kun hvis dette er nødvendigt for udførelsen af vores aftale med dig eller for at overholde en juridisk forpligtelse.

 

Cookies eller lignende teknikker, som vi bruger

D & R Electronica BV bruger ikke cookies eller lignende teknikker.

Se, rediger eller slet data

Du har ret til at se, rette eller slette dine personoplysninger. Du har også ret til at trække dit samtykke til databehandlingen tilbage eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger hos D&R Electronica BV, og du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan indsende en anmodning til os om at sende de personoplysninger, vi har, til dig eller en anden organisation nævnt af dig i en computerfil.

Du kan sende en anmodning om indsigt, rettelse, sletning, dataoverførsel af dine personoplysninger eller anmodning om annullering af dit samtykke eller indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til mail@dr.nl.

For at sikre, at anmodningen om indsigt er fremsat af dig, beder vi dig sende en kopi af dit ID sammen med anmodningen. Gør dit pasfoto, MRZ (maskinlæsbar zone, striben med numre i bunden af passet), pasnummer og borgerservicenummer (BSN) sort i denne kopi. Dette er for at beskytte dit privatliv. Vi svarer så hurtigt som muligt, men inden for fire uger, på din anmodning.

 

D & R Electronica BV ønsker også at gøre opmærksom på, at du har mulighed for at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed, den hollandske databeskyttelsesmyndighed. Dette kan gøres via følgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hvordan vi beskytter personlige data

D & R Electronica BV tager beskyttelsen af dine data seriøst og tager passende forholdsregler for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse og uautoriseret ændring.

Hvis du mener, at dine data ikke er sikret ordentligt, eller der er indikationer på misbrug, bedes du kontakte vores kundeservice eller via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page